Nieuwe boeken
Uitg. Phintias is bezig met het voorbereiden van een nieuwe uitgave. Het gaat om de tweede druk van een boek van Beatrice L.Jongkind. De heiliging van Gods naam, verzet en overgave in het lijden van het joodse volk, werd oorspronkelijk (1991) uitgegeven bij Uitg. Kok in Kampen. Het is de bedoeling dat de geactualiseerde tweede druk half november bij Uitg. Phintias verschijnt.